Speedway-Tilburg hanteert enkele regels op de baan die gelden voor alle leden en niet-leden die gebruik maken van de baan of zich bevinden op het terrein. Deze regels gelden voor iedereen die zich op het terrein bevind en dienen te worden nageleefd. Bij een overtreding van één van deze regels kan het bestuur besluiten actie te ondernemen.

 • Ga respectvol met elkaar om. Houdt opmerkingen of aanmerkingen die beledigend kunnen zijn of vervelend over kunnen komen voor je en stimuleer de mensen daarin.
 • Gooi uw afval netjes in de prullenbak inclusief sigaretten.
 • Rijd met uw auto is de juiste richting om zo hinder te voorkomen.
 • Ga niet expres botsen tegen de andere bestuurders op het circuit.
 • Maak niet te veel herrie om zo overlast bij andere mensen te voorkomen.
 • Scheldwoorden waarmee je iemand kan beledigen zijn niet toegestaan.
 • De crawlerbaan is bedoeld voor crawlers en niet voor de overige bestuurbare auto’s en dus zijn er op de crawlerbaan alleen crawlers toegestaan.
 • De bankjes zijn bedoeld om op te zitten, houd dit meubilair netjes en behandel het met fatsoen.
 • Niet over het hek op de berg klimmen. Dit hek staat er om ervoor te zorgen dat niemand van die berg af gaat om zo de berg goed te houden. Dus alleen de trap gebruiken.
 • De baan is gemaakt voor auto's tot en met schaal 1/8. Op de baan zijn echter auto’s tot en met schaal 1/6 toegestaan maar alleen met sociaal rijgedrag. Gedurende evenementen en clubactiviteiten kan het voorkomen dat enkel auto's tot en met schaal 1/8 zijn toegestaan, dit wordt door het bestuur bepaald. Auto's met een benzine/tweetakt motor zijn op de baan van Speedway-Tilburg niet toegestaan.
 • Personenauto's mogen alleen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde parkeervakken, indien alle parkeervakken bezet zijn is een ieder genoodzaakt de auto in de omgeving te parkeren.